Contacts

Tour de Hongrie Organising Office


Tour de Hongrie office: info@tdh.hu


Race director: László Szilasi, racedirector@tdh.hu


Main organiser: Károly Eisenkrammer, eisenkrammer@tdh.hu

Media: Timea Daka, press@tdh.hu


 


Vuelta Sportiroda


The biggest Hungarian event organiser and sportmarketing venture, operating more than 17 years. Between 2001 and 2005 we organised the Tour de Hongrie with great success.


Office and postal address: 1103 Budapest, Hangár utca 10.


Office opening time: 9:00-17:00 from Monday-Thursday


Web: www.vuelta.hu


E-mail:info@vuelta.hu


Phone: +36-1 / 273-18-61


Fax: +36-1 / 273-18-62  


 


COMPANY DETAILS:


 The Tour de Hongrie in 2015 is organised jointly by the Hungarian Cycling Association, the Vuelta Ltd, and the Vuelta Sport Club.


 


Vuelta Ltd.


Short name: Vuelta Ltd.


Long name: Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság


Home: 1104 Budapest, Bodza utca 31/a


Postal Address: 1103 Budapest, Hangár utca 10.


Company number: Cg. 01-09-688696


Tax number: 12487224-2-42


Bank Account: (MKB Bank) 10300002-20114253-00003285


SWIFT (BIC) code: MKKB HU HB


IBAN: HU47 1030 0002 2011 4253 0000 3285


 


Vuelta Sport Club


Home: 2100 Gödöllő, Szabadság út 6.


Postal Address: 1103 Budapest, Hangár utca 10.


Tax Number: 18694923-2-13


 


Hungarian Cycling Association


Office: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., II. em.

Home: 1146 Budapest Szabó József utca 3.


Postal Address: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., II. em.


Tax Number: 18160817-2-42


Bank Account Number: 11784009-20603492


E-mail: info@bringasport.hu


Phone +36 30 799 3934 Web: www.bringasport.hu